Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi?


Lời giải chi tiết1. Bạn nhỏ hỏi bố điều gì?Trả lời: bạn nhỏ hỏi bố ngày hôm qua đâu rồi?2. Nói tiếp ý của mỗi khổ thơ sau cho thành câu:Trả lời:a) Khổ thơ 2: Ngày hôm qua ở lại ...