Tập đọc: Ngôi trường mới


Lời giải chi tiết1.  Tìm đoạn văn ứng với từng nội dung sau:Trả lời:a. Tả ngôi trường từ xa: Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.b. Tả lớp học.Tường vôi trắng,...