Tập đọc: Người làm đồ chơi


Lời giải chi tiết1. Bác Nhân làm nghề gì?Trả lời:Bác Nhân làm nghề nặn đồ chơi bằng bột màu và bán rong trên các vỉa hè.2. Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác Nhân như thế nào?Trả lời:Các bạn...