Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh


Lời giải chi tiết1. Những ai đến cầu hôn Mị Nương?Trả lời:Có hai vị thần tới cầu hôn Mị Nương là Sơn Tinh và Thủy Tinh.2. Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào?Trả...