Tập đọc: Sư Tử xuất quân


Lời giải chi tiết1. Sư Tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách nào?Trả lời:Sư Tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách: không kể nhỏ to, khỏe yếu đều có thể trổ tài lập công.2. Voi, Gấu,...