Tập đọc: Voi nhà


Lời giải chi tiết1. Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng?Trả lời:Những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng vì cơn mưa rừng đã khiến hai chiếc bánh trước của xe ô tô lún xuống...