Tập làm thơ bốn chữ


I. Chuẩn bị ở nhà:Câu 1. Các bài thơ, đoạn thơ bốn chữ là: Buổi trưa hè (Huy Cận), Hạ giới (Tú Mỡ)Câu 2. Chỉ ra vần chân, vần lưng trong đoạn thơ sau:   Vần chân: hàng – trang, núi...
Lời giải chi tiếtI. CHUẨN BỊ Ở NHÀ1. Ngoài bài thơ Lượm, em còn biết thêm bài thơ bốn chữ nào khác?Trả lời:Mùa thu của emLà vàng hoa cúcNhư nghìn con mắtMở nhìn trời êmMùa thu của emLá xanh cốm...