Tập làm văn – Cấu tạo của bài văn tả cảnh


Tập làm văn - Cấu tạo của bài văn tả cảnhI - Nhận xét1. Đọc bài Hoàng hôn trên sông Hương (Tiếng Việt 5, tập một, trang 11), tìm và ghi lại các phần mở bài, thân bài, kết bài...