Tập làm văn: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến


Lời giải chi tiết1. Hãy nhắc lại lời an ủi và lời đáp của các nhân vật trong tranh dưới đây:- Đừng buồn. Bạn sắp khỏi rồi.- Cảm ơn bạn.2. Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau:a....