Tập làm văn: Đáp lời cảm ơn. Tả về một loài chim


Lời giải chi tiết1. Đọc lại lời các nhân vật trong tranh dưới đây:- Cảm ơn cháu.- Không có gì ạ.2. Em đáp lại lời cảm ơn trong các trường hợp sau như thế nào?a) Em cho bạn mượn quyển...