Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn trang 83 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2


  1. Em cùng mẹ đến chơi nhà họ hàng ở tỉnh khác và ở lại đó vài ngày. Mẹ em bảo: “Con hãy giúp mẹ điền vào phiếu khai báo tạm trú”. Em hãy làm giúp mẹ theo mẫu dưới đây:    Địa chỉHọ và tên chủ hộ ...............     ...

  1. Em cùng mẹ đến chơi nhà họ hàng ở tỉnh khác và ở lại đó vài ngày. Mẹ em bảo: “Con hãy giúp mẹ điền vào phiếu khai báo tạm trú”. Em hãy làm giúp mẹ theo mẫu dưới đây:

      Địa chỉ

  Họ và tên chủ hộ

   ……………                                                                                                       …………………….

  Điểm khai báo tam trú, tạm vắng số………

  …… phường, xã……………..

  quận, huyện………………… Thành phố, tỉnh………………………………

  PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG

  1. Ho và tên:…………………………..

   

  2. Sinh ngày:…………………………

   

  3. Nghề nghiêp và nơi làm viêc:

   

   

  4. CMND số:………………

  5. Tạm trú, tạm vắng từ ngày………….

  …….. đến ngày……….

  6. Ở đâu đến hoặc đi đâu:…………

   

  7. Lí do:………………………….

   

  8. Quan hệ với chủ hộ:……………..

   

  9. Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo:………..

   

   

  10. Ngày……… tháng…….. năm…….

   

       Cán bộ đăng kí

             Chủ hộ

      (Kí, ghi rõ họ, tên) 

  (Hoặc người trình báo)

  2. Điền xong, em đưa cho mẹ. Mẹ hỏi: “Con có biết tại sao phải khai báo tạm trú, tạm vắng không?” Em trả lời mẹ thế nào?

  TRẢ LỜI:

  Địa chỉ                                                                                          Họ tên chủ hộ

  128 Thiên Phước

  Phường 9, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh                                              Trần Ngọc Khanh

  Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số 10 phường, xã 8 quận, huyện 5 Thành phố, tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh

  PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG

  1. Họ và tên: Đỗ Ngọc Phương Trinh

  2. Sinh ngày: 12- 08- 1978

  3. Nghề nghiệp và nơi làm việc: Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Trần Khai Nguyên – 275 Nguyễn Trí Phương – TP. Hồ Chỉ Minh.

  4. CMND số: 028504912

  5. Tạm trú, tạm vắng từ ngày 19/01/2013 đến ngày 19/6/2013

  6. Ở đâu đến hoặc đi đâu: Ag/20 Nguyễn Cửu Phú xã Tân Kiên – huyện Bình Chánh

  7. Lí do: Thăm người thân

  8. Quan hệ với chủ hộ: Chị gái

  9. Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo: Nguyễn Trần Khánh (6 tuổi)

  10. Ngày 19 tháng 01 năm 2013

          Cán bộ đăng kí                                                                                       Chủ hộ

         (Kí, ghi rõ họ, tên)                                                                       (Hoặc người trình báo)

                                                                                                                       Khanh

                                                                                                               Trần Ngọc Khanh

  2. Điền xong, em đưa cho mẹ. Mẹ hỏi: “Con có biết tại sao phải khai háo tạm trú, tạm vắng không?” Em trả lời mẹ thế nào?

  Phải khai báo tạm trú, tạm vắng để chính quyền địa phương quản lí được những người đang có mặt hoặc vắng mặt tại nơi ở hoặc những người ở nơi khác mới đến. Khi có việc xảy ra các cơ quan nhà nước có căn cứ để điều tra, xem xét.

  Bài tập cùng chuyên mục