Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê


Tập làm văn - Luyện tập làm báo cáo thống kêThống kê số học sinh từng tổ trong lớp theo những yêu cầu sau:TổSố học sinhHọc sinh nữHọc sinh namHọc sinh giỏi, tiên tiếnTổ 1.........  ......... .........  .........  Tổ 2 ......... .........  .........  .........  Tổ 3 ......... .........  .........  .........  Tổ 4 ......... .........  .........  .........  Tổ.... ......... .........  .........  .........  Tổ.... ......... .........  .........  .........  Tổ.... .........  .........   ......... Tổng số học...