Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh (dựng đoạn mở bài, kết bài)


Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh (dựng đoạn mở bài, kết bài)1. Đọc hai đoạn mở bài của bài văn Tả con đường quen thuộc từ nhà em tới trường. Xác định đoạn nào mở bài theo kiểu...