Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh – Tiết 1 – Tuần 3


Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh1. Đọc bài Mưa rào (Tiếng Việt 5, tập một, trang 31) và trả lời câu hỏia) Những dấu hiệu nào báo cơn mưa sắp đến?Mây: .................Gió:.................b) Ghi lại những từ ngữ tả tiếng...