Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh – Tiết 2 – Tuần 3


Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh1. Bạn Quỳnh Liên làm bài văn tả quang cảnh sau cơn mưa. Bài văn có 4 đoạn nhưng chưa đoạn nào hoàn chỉnh.Em hãy chọn một đoạn và giúp bạn viết thêm...