Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh – Tuần 1


Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh1. Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14), nêu nhận xét:a) Tác giả tả những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu?b) Tác giả...