Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh – Tuần 2


Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh1. Ghi lại những hình ảnh em thích trong các bài văn Rừng trưa và Chiểu tối (Tiếng Việt 5, tập một, trang 21 - 22):Rừng trưa:.....................................Chiều tối: .......................................2. Dựa vào dàn ý đã...