Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh – Tuần 4


Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh1. Từ những điều đã quan sát được về trường em, hãy lập dàn ý cho bài văn tả ngôi trường. 2. Chọn viết một đoạn theo dàn ý trên:Trả lời:1. 1. Hướng dẫnMở bài:...