Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh – Tuần 8


Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh1. Lập dàn ý miêu tả một cảnh đẹp ở địa phương em. 2. Dựa theo dàn ý đã lập, hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em.Trả lời:1....