Tập làm văn – Luyện tập thuyết trình, tranh luận


Tập làm văn - Luyện tập thuyết trình, tranh luận1. Đọc mẩu chuyện về cuộc tranh luận của Đất, Nước, Không Khí và Ánh Sáng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 93 - 94), thực hiện lần lượt các yêu...