Tập làm văn: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin.


Lời giải chi tiết1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:a) Bạn nhỏ đang làm gì?b) Mắt bạn nhìn búp bê như thế nào?c) Tóc bạn như thế nào?d) Bạn mặc áo màu gì?Trả lời:a.  Bạn nhỏ đang bón...