Tập làm văn – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1


1. Dựa theo truyện Giấu cày, trả lời các câu hỏi dưới đây:a) Khi được gọi về ăn cơm, bác nông dân nói như thế nào?b) Vì sao bác bị vợ trách?c) Khi thấy mất cày, bác làm gì?2. Dựa...