Tập làm văn – Tuần 23 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2


Chọn làm bài tập 1 hoặc 2:1. Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật (hoặc buổi văn nghệ của trường) mà em vừa được xem.Gợi ý: Đó là buổi biểu...