Tập làm văn – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2


(1) Viết lời đáp của em:a) - Cô làm ơn chỉ giúp cháu nhà bác Hạnh ở đâu ạ.- Rất tiếc, cô không biết, vì cô không phải người ở đây.-.................................b) - Bố ơi, bố có mua được sách cho...