Tập làm văn – Tuần 28 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2


1. Em đoạt giải cao trong cuộc thi kể chuyện hoặc thi vẽ, múa, hát,... bạn em nói lời chúc mừng. Hãy viết lời đáp của em vào chỗ trống:- Bạn em nói: Tớ chúc mừng cậu.Em đáp:................................2. Dựa vào...