Tập làm văn – Tuần 29 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2


Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước, viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem.TRẢ LỜI:Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước,...