Tập làm văn – Tuần 33 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2


1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:a) Em buồn vì điểm kiểm tra không tốt. Cô giáo an ủi: “Đừng buồn. Nếu cố gắng hơn, em sẽ được điểm tốt."Em đáp:..................................................................b) Em rất tiếc vì mất...