Tập làm văn – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2


Ghi lại nội dung chính của từng mục trong bài Vươn tới các vì sao (đã nghe).a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ....................................b) Người dầu tiên đặt chân lên mặt trăng.........................................c) Người Việt Nam đầu tên...