Tập làm văn – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2


Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em (bố, mẹ, chú hoặc dì,...) theo các câu hỏi gợi ý sau:- Bố (mẹ, chú, dì,…) của em làm nghề gì?- Hàng ngày, bố (mẹ, chú, dì....) làm...