Tập làm văn – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1


1. Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo: 2. Viết lại thời khoá biểu ngày mai của lớp em:Thứ.....................Các môn học:..................3. Dựa theo thời khoá biểu ở bài tập...