Thầy bói xem voi


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: Hãy nêu cách thầy bói xem voi và phán về voi. Thái độ của các thầy bói khi phán như thế nào?* Các cách thầy bói xem voi và phán về voi:   Cách...
Lời giải chi tiết1. Hãy nêu các cách thầy bói xem voi và phán về voi. Thái độ của các thầy bói khi phán về voi như thế nào?Trả lời:*  Các cách thầy bói xem voi và phán về voi:Năm...
Phân tích truyện Thầy bói xem voiBài làmNhân dân vẫn lấy tiếng cười để mua vui giải trí, để đánh địch, để chê giễu những thói hư tật xấu quanh ta. Truyện Thầy bói xem voi là một truyện cười...