Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?


  Đề bàiThế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?Lời giải chi tiếtTổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn...

  Đề bài

  Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

  Lời giải chi tiết

  Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

  Bài tập cùng chuyên mục