Theo em, sự xuất hiện của những đồ trang sức trong các di chỉ nói trên có ý nghĩa gì?


  Đề bàiTheo em, sự xuất hiện của những đồ trang sức trong các di chỉ nói trên có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 28, suy luận để trả lời.Lời giải chi tiếtSự xuất hiện của những đồ trang sức trong...

  Đề bài

  Theo em, sự xuất hiện của những đồ trang sức trong các di chỉ nói trên có ý nghĩa gì?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtTheo em, sự xuất hiện của những đồ trang sức trong các di chỉ nói trên có ý nghĩa gì?

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 28, suy luận để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Sự xuất hiện của những đồ trang sức trong các di chỉ có ý nghĩa:

  – Chứng tỏ trình độ chế tác đá của người nguyên thủy đã đạt đến độ tinh xảo.

  – Con người đã biết chế tạo và sử dụng đồ trang sức để làm đẹp cho bản thân, chất lượng cuộc sống đã được nâng cao hơn. Ngoài đời sống vật chất họ đã nghĩ đến đời sống tinh thần.