Theo em, việc vua nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?


  Đề bàiTheo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 71 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết- Tiết độ sứ là chức quan cai quản một đơn vị...

  Đề bài

  Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtTheo em, việc vua nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 71 để suy luận trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Tiết độ sứ là chức quan cai quản một đơn vị hành chính lớn gồm nhiều châu, quận.

  – Việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa:

  + Thừa nhận người Việt có quyền cai quản đất nước của mình.

  + Chế độ đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta chấm dứt về danh nghĩa.