Thơ Hai-cư của Ba-sô


Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Thơ Hai-cưa. Hai-cư là thể loại thơ ca truyền thông Nhật Bản. Đây là thể thơ ngắn nhất thế giới, chỉ có 17 âm tiết. Trong tiếng Nhật 17 âm tiết đó được...