Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.


  Đề bàiThử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức đã học bài 6 để đánh giá, nhận xét. Lời giải chi tiết- Các thành tựu văn hóa thời cổ đại rất phong phú, đa dạng, sáng tạo...

  Đề bài

  Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtThử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.

  dựa vào kiến thức đã học bài 6 để đánh giá, nhận xét. 

  Lời giải chi tiết

  – Các thành tựu văn hóa thời cổ đại rất phong phú, đa dạng, sáng tạo và có giá trị thực tiễn đã nói lên được tài năng, sự lao động nghiêm túc với trình độ cao của con người hồi đó.

  – Thành tựu của nền văn hóa cổ đại còn đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học và sự phát triển của văn minh nhân loại sau này.