Thứ tự kể trong văn tự sự


I. Tìm hiểu thứ tự kể trong văn tự sự:1. Em hãy tóm tắt truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”? Sự việc trong truyện được kể theo trình tự nào?* Tóm tắt truyện:- Ông lão đánh cá...
Lời giải chi tiếtI. TÌM HIỂU THỨ TỰ TRONG VĂN TỰ SỰ1. Em hãy tóm tắt các sự việc trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng và cho biết trong truyện các sự việc được kể theo...