Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối


I. LUYỆN TẬP VỀ PHÉP ĐIỆP (ĐIỆP NGỮ)Câu 1. a.- Trong ngữ liệu (1), “nụ tầm xuân” được lặp lại nguyên vẹn. Nếu thay thế bằng “hoa tầm xuân” hay “hoa cây này’ thì câu thơ sẽ có một số...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢN1. Phép điệp là biện pháp tu từ lặp lại một yếu tố diễn đạt (vần, nhịp, từ, cụm từ, câu) nhằm nhấn mạnh, biểu đạt cảm xúc và ý nghĩa, có khả năng gợi...