Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận


Câu 1 + 2: Phát hiện lỗi và sửa lỗia. Lỗi của đoạn văn này là lí lẽ và dẫn chứng (luận cứ) không ăn nhập với nhau. Dùng từ thừa, câu thiếu chặt chẽ.  + Lý lẽ: "những câu tục...