Thuyết minh một danh lam thắng cảnh


I. GIỚI THIỆU MỘT DANH LAM THẮNG CẢNHCâu 1:a. Bài viết giúp ta hiểu thêm về lịch sử, cấu trúc và một vài nét về cảnh vật của hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn.b. Muốn viết bài giới thiệu...
Lời giải chi tiếtI. GIỚI THIỆU VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNHĐọc bài giới thiệu về Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn (trang 33, 34 SGK Ngữ văn 8 tập 2) và trả lời các câu hỏi:Câu 1. Bài...
Xây dựng từ những năm đầu Công nguyên, chùa Dâu lại mang một giá trị đặc biệt của trung tâm truyền giáo đạo Phật đầu tiên ở nước ta.Chùa Dâu nay thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc...
ĐỀ 20: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích của quê hương em. (Chùa Hương)DÀN Ý CHI TIẾTI. MỞ BÀIGiới thiệu: Một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam có thể kể...
ĐỀ 22: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích của quê hương em. (Chùa Thiên Mụ)DÀN Ý CHI TIẾTI. MỞ BÀIGiới thiệu:-     Chùa Thiên Mụ là một trong những ngôi chùa khá nổi tiếng của Huế.-    ...
ĐỀ 23: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích của quê hương em. (Điện Hòn Chén)DÀN Ý CHI TIẾTI. MỞ BÀITừ Văn Miếu đi thuyền qua một đoạn uốn khúc hình chữ U của sông Hương,...
ĐỀ 26: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích cùa quê hương em. (Lăng Chủ tịch)DÀN Ý CHI TIẾTI. MỞ BÀILăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những công trình thể hiện tấm lòng...
ĐỀ  24: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích của quê hương em. (Hồ Ba Bể)DÀN Ý CHI TIẾTI. MỞ BÀI-     Hồ Ba Bể là thắng cảnh thiên nhiên độc đáo của tỉnh Bắc...
ĐỀ 27: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hoặc di tích của quê hương em. (Văn Miếu - Quốc Tử Giám)DÀN Ý CHI TIẾTI. MỞ BÀI-     Văn Miếu - Quốc Từ Giám là quần thể di tích đa...