Tiếng hát con tàu


Câu 1: Ý nghĩa biểu tượng của hình tượng con tàu và địa danh Tây Bắc, giải thích nhan đề bài thơ và bốn câu thơ đề từ.   Thực tế lúc đó chưa có đường tàu và con tàu lên Tây...