Tiết 1. MỘT SỐ VẤN ĐÊ CỦA CHÂU PHI


Đưa các thông tin dưới đây vào các ô trống, vẽ các mũi tên để hình thành sơ đồ về sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên, môi trường ở châu Phi.a)  Nhu cầu chất đốt và mở rộng diện...
Chọn ý trả lời đúngCác giải pháp cấp bách mà các nước châu Phi cần thực hiện để bảo vệ tự nhiên làA. cấm khai thác rừng và khoáng sản.B. cải tạo và dần biến hoang mạc thành các vùng...
Hãy giải thích vì sao phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xavan.Trả lời: Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng với cảnh quan...
Dựa vào bảng dưới đây, nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số giữa các châu lục trên thế giới. Giải thích sự thay đổi tỉ lệ dân số của châu Phi.TỈ LỆ DÂN SỐ GIỮA CÁC CHÂU...
Điền từ "thấp" hoặc "cao" vào chỗ trống (...) trong các câu dưới đây sao cho phù hợp.-     Châu Phi có tỉ suất sinh thô....................... tỉ suất tử thô..................... tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên...................., tuổi thọ trung...
Chọn ý trả lời đúngNền kinh tế của châu Phi đang phát triển theo chiều hướng tích cực, nguyên nhân chủ yếu làA. việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên đã hợp lí hơnB. đã kiểm soát...