Tiết 1 – Ôn tập cuối học kì I trang 147 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


  Lời giải chi tiết1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm các từ chỉ sự vật trong câu sau:Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.Trả lời: ô cửa, máy bay, nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.3. Viết...

  Lời giải chi tiết

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

  2. Tìm các từ chỉ sự vật trong câu sau:

  Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

  Trả lời: ô cửa, máy bay, nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

  3. Viết bản tự thuật theo mẫu đã học.

  Bài tham khảo

  TỰ THUẬT

  Họ và tên: Lê Thu Hoài  

  Nam, nữ: Nữ

  Ngày sinh: 14-6-20 …

  Nơi sinh: Lạng Sơn    

  Quê quán: xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

  Nơi ở hiện nay: xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

  Học sinh lớp: 2B      

  Trường: Tiểu học Chi Lăng

  Chi Lăng, ngày 13 tháng 1 năm 20…

  Người tự thuật

  Hoài

  Lê Thu Hoài