Tiết 1 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng Việt 3 tập 2


1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Thể thao;..................................2 Viết một đoạn thông báo ngắn về buổi liên hoan văn nghệ của liên đội để mời các bạn đến xem (tham khảo cách viết quảng cáo "Chương...