Tiết 1 – Ôn tập giữa học kì I trang 70 SGK Tiếng Việt 2 tập 1


  Lời giải chi tiết1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.2. Đọc thuộc lòng bảng chữ cái.3. Sắp xếp các từ trong ngoặc đơn vào bảng.(bạn bè, bàn, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng)Trả lời: Chỉ ngườiChỉ đồ vậtChỉ con vậtChỉ cây cối Bạn bè, HùngBàn, xe đạpThỏ,...

  Lời giải chi tiết

  1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

  2. Đọc thuộc lòng bảng chữ cái.

  3. Sắp xếp các từ trong ngoặc đơn vào bảng.

  (bạn bè, bàn, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng)

  Trả lời:

  Chỉ người

  Chỉ đồ vật

  Chỉ con vật

  Chỉ cây cối

  Bạn bè, Hùng

  Bàn, xe đạp

  Thỏ, mèo

  Chuối

  4. Tìm thêm các từ khác xếp vào bảng trên

  Chỉ người

  Chỉ đồ vật

  Chỉ con vật

  Chỉ cây cối

  Cô giáo, thầy giáo, bố mẹ, ông bà, em trai, cô, bác, …

  Ghế, phấn, bảng, bút, thước, giày dép,…

  Voi, hổ, gà, giun, cá, khỉ, trâu, bò, cò, ngựa,…

  Phượng vĩ, bằng lăng, bàng, cúc,…