Tiết 1. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TÊ


Hoàn thành các bảng sau:ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ TỰ NHIÊN NHẬT BẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾThuận lợiKhó khăn   ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ NHẬT BẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾThuận lợiKhó khăn  Trả...
Dựa vào bảng dưới đây, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Nhật Bản năm 1993 và năm 2000, rút ra nhận xét.NămKhu vực19932000Khu vực I7,15,5Khu vực II31,730,9Khu vực III61,263,6a)  Vẽ biểu...
Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.Trả lời:
Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1955 - 1973 là do những nguyên nhân chủ yếu nào?Trả lời:Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1955...
Chọn ý trả lời saiViệc duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng ở Nhật Bản có tác dụngA. tận dụng được sức lao động, tạo việc làm cho nhiều lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp.B. phân tán nguồn...