Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế – Nhậ…


I. Điều kiện tự nhiênQuần đảo Nhật Bản nằm ở Đông Á, trải ra theo một vòng cung dài khoảng 3800 km trên Thái Bình Dương, gồm 4 đảo lớn: Hô-cai-đô, Hôn-su (chiếm 61% tổng diện tích), Xi-cô-cư, Kiu-xiu và...
III. Tình hình phát triển kinh tế Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Nhật Bản bị suy sụp nghiêm trọng, nhưng đến năm 1952, kinh tế đã khôi phục ngang mức trước chiến tranh và phát triển...
II. Dân cưNhật Bản là nước đông dân, phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển. Tốc độ gia tăng dân số hàng năm thấp và đang giảm dần, tỉ suất gia tăng dân số tự...
Đề bàiQuan sát hình 9.2, hãy nêu đặc điểm chủ yếu về địa hình, sông ngòi và bờ biển của Nhật Bản.Lời giải chi tiếtĐặc điểm:- Địa hình: 80% diện tích đồi núi, chủ yếu là núi lửa (hơn 80...
Đề bàiDựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản đang biến động theo xu hướng nào. Nêu tác động của xu hướng đó đến phát triển kinh tế - xã hội.Lời...
Đề bàiCác đặc điểm của người lao động có tác động như thế nào đến kinh tế-xã hội Nhật Bản.Lời giải chi tiết- Đặc điểm lao động Nhật Bản: người lao động cần cù, làm việc tích cực, ý thức...
Đề bàiDựa vào bảng 9.2 (trang 77 sgk Địa lí 11), hãy nhận xét về tốc độ phát triển kinh tế của Nhật Bản qua các giai đoạn từ 1950 – 1973.Lời giải chi tiếtTốc độ phát triển kinh tế...
Đề bàiDựa vào bảng 9.3 (trang 77 sgk Địa lí 11), nhận xét tình hình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1990 -2005.Lời giải chi tiếtNhận xét:- Giai đoạn 1990 – 2001: tốc độ tăng...
Đề bàiPhân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế.Lời giải chi tiết* Vị trí địa lí: Nhật Bản là một quần đảo...
Đề bàiChứng minh rằng dân số Nhật Bản đang già hóa.Lời giải chi tiếtDân số Nhật Bản đang già hóa:- Nhóm 0-14 tuổi: giảm nhanh từ 35,4% (1950) xuống 13,9% (2005).- Nhóm 15 -64 tuổi: tăng từ 59,6% (1950) lên...
Đề bàiDựa vào bảng 9.3, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2005. Kết hợp với bảng 9.2, so sánh tốc độ phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn...