Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế – Tru…


I. Vị trí địa lí và lãnh thổ Trung Quốc là nước có diện tích lớn thứ tư trên thế giới (sau LB Nga, Ca-na-đa và Hoa Kì). Lãnh thổ trải dài từ khoảng 20° Bắc tới 53° Bắc, khoảng từ 73°...
II. Điều kiện tự nhiênVị trí địa lí, quy mô lãnh thổ có ảnh hưởng như thế nào tới địa hình và khí hậu của Trung Quốc?Sự đa dạng của tự nhiên Trung Quốc được thể hiện qua sự khác biệt...
III. Dân cư và xã hội 1. Dân cưTrung Quốc chiếm 1/5 số dân thế giới, với trên 50 dân tộc khác nhau ; đông nhất là người Hán chiếm trên 90% số dân cả nước. Ngoài ra, còn có người Choang,...
Đề bàiVị trí địa lí, quy mô lãnh thổ ảnh hưởng như thế nào tới địa hình và khí hậu của Trung Quốc?Lời giải chi tiết- Thuận lợi:+ Lãnh thổ rộng lớn và trải dài theo chiều B-N và Đ-T,...
Đề bàiQuan sát hình 10.3, nhận xét sự thay đổi tổng số dân, số dân nông thôn và số dân thành thị của Trung Quốc.Lời giải chi tiết- Tổng số dân tăng lên nhanh và liên tục, gấp khoảng  2,5...
Đề bàiDựa vào hình 10.4 và kiến thức trong bài, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư Trung Quốc.Lời giải chi tiếtDân cư phân bố không đều:- Giữa miền núi và đồng bằng:+ Dân số tập trung...
Đề bàiDựa vào hình 10.1, nêu đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc.Lời giải chi tiếtĐặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc: Miền ĐôngMiền Tây - Đồng bằng châu thổ...
Đề bàiPhân tích những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc.Lời giải chi tiếtThuận lợi và khó khăn về mặt tự...
Đề bàiDựa vào hình 10.1 và 10.4, nhận xét và giải thích đặc điểm phân bố dân cư của Trung Quốc?Lời giải chi tiết * Nhận xét:Dân cư phân bố không đều giữa miền núi và đồng bằng:- Dân số tập...
Đề bàiChính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào?Lời giải chi tiếtTrung Quốc đã tiến hành chính sách dân số rất triệt để: mỗi gia đình chỉ  có một con.Kết quả:- Tỉ suất...