Tiết 1. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI


Chọn ý trả lời đúng Đặc điểm lãnh thổ nào dưới đây không đúng với Trung Quốc?A. Có diện tích lớn thứ tư trên thế giới.B. Giáp 14 nước. Biên giới với các nước chủ yếu là đồng bằng, qua lại dễ dàng.C. Phần...
Nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợpTrả lời:
Dựa vào bảng số liệu và hình dưới đây, hãy rút ra các nhận xét về sự biến động dân số của Trung QuốcTỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA TRUNG QUỐCNămTỉ suất sinh (o/oo)Tỉ suất tử (o/oo)Tỉ...
Dựa vào hình dưới đây, nhận xét sự phân bố dân cư và đô thị ở Trung Quốc. Giải thích. Trả lời:a) Nhận xétDân cư tập trung chủ yếu ở phía đông, tập trung với mật độ cao ở các đồng...