Tiết 1. TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ


Quan sát lược đồ Các nước trên thế giới (trang 4-5 SGK) và sự hiểu biết để hoàn thành bảng sau:ẢNH HƯỞNG CỦA VỊ TRÍ ĐỊA Lí VÀ LÃNH THỔ HOA KÌ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾYếu tốĐặc điểmẢnh hưởng...
Dựa vào hình dưới đây và kiến thức đã học, nêu đặc điểm các vùng tự nhiên Hoa Kì, xác định thế mạnh kinh tế của mỗi vùng, ghi vào bảng sau:ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ THỂ MẠNH KỈNH TỂ...
Chọn ý trả lời đúngHoa Kì có những khó khăn về tự nhiên:Vùng Trung tâm có thời tiết biến động mạnh, nhiều lốc xoáy, vòi rồng, mưa đá,... là doA. ảnh hưởng của bão nhiệt đới.B. các dãy núi cao nằm...
Dựa vào bảng dưới đây, hãy:a)  Vẽ biểu đồ thể hiện số dân của Hoa Kì giai đoạn 1800 - 2005.b)  Nhận xét và giải thích sự biến động số dân Hoa Kì.c)  Giải thíchSỐ DÂN HOA KÌ GIAI ĐOẠN...
Chứng minh rằng: Hoa Kì là đất nước của những người nhập cưTrả lời:Thành phần dân cư đa dạng, 83% dân số có nguồn gốc châu Âu, châu Phi khoảng 33 triệu người. Dân cư có nguồn gốc Á, Mĩ...
Dựa vào bảng dưới đây, nêu một số nhận xét về đặc điểm dân số Hoa Kì Phân tích ảnh hưởng của những đặc điểm đó đối với phát triển kinh tế - xã hội.SỰ THAY ĐỔI DÂN SỐ HOA...
Chọn ý trả lời saiSự phân bô dân cư ở Hoa Kì có đặc điểm:A. càng vào sâu trong nội địa thì mật độ dân số càng cao.B. dân cư có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông...
Chọn ý trả lời đúngKhó khăn lớn nhất về xã hội của Hoa Kì làA. sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng.B. tình trạng mất an toàn xã hội ngày càng lớn.C. chi phí cho người cao tuổi nhiều.D....
Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.Trả lời: